مطالعات حرفه ای

همه خدمات حرفه ای به مردم از این اپیدمی آسیب دیده اندبه دلیل محدودیت های اعمال شده توسط دولت ها و ترس های شخصی و اضطراب.
ایده بودن در مکان ها wherیکی لزوماً در حضور نزدیک بسیاری از افراد خواهد ماندher افراد با "وضعیت سلامتی" ناشناخته خیلی مورد استقبال نیستند ،
خطر درک شده از خطر یا تهدید
به لحاظ ریسک ، شما هر روز با افرادی که می آیند و می روند ، سر و کار دارید و تا زمان لازم در محل خود بمانید
، و شما هیچ ابزاری برای دانستن شرایط واقعی سلامتی آنها ندارید.

دسته بندی ها

 • شرکت های حقوقی
 • شرکت های معماری و طراحی
 • شرکتهای مهندسی
 • دفاتر فنی
 • محضر
 • Others
سازمان خود را واکسیناسیون کنید!گواهینامه بگیرید! کارهای درست را انجام دهید!

به مشتریان خود که می توانید چیزهای حق را انجام دهید ، اطمینان حاصل کنید!

پیشگیری و به حداقل رساندن پیامدهای منفی برای فعالیت شما!

تصویر

اطلاعات بیشتر کسب کنید

راهنمای ما برای
خطر اضطراری سلامتی Compliance در متن همه گیر

آنچه شما می توانید انجام دهید

شما باید نیازها و انتظارات مشتری های خود را برای داشتن یک محیط سالم و سالم برطرف کنید ، ترس یا نگرانی از خطر یا تهدید احتمالی درون ساختار (ساختارهای) خود را به حداقل برسانید.
در چند کلمه، شما باید اعتماد عمومی را تثبیت کنید و موقعیت مکانی بسیار ایمن را برای آنها فراهم کنید.

چگونه

شما به عنوان صاحب مشاغل با س questionsالات یا شرایط دشواری روبرو هستید و باید خود را با نیازهای پیچیده سازگار کنید ، بنابراین از نتیجه منفی احتمالی جلوگیری یا حداقل به حداقل می رسانید.
راه حل تنها یک است: خطر اضطراری سلامتی Compliance در متن همه گیر.

مزایا: آنچه می گیرید

 • استانداردها HER-CMS / EIFEC ES2001.06: HBY
(Hسلامت Eادغام RISK Cناقص بودن Mاداره Sسیستم) 
 • اجرای برنامه
 • بررسی با گزارش
 • آموزش آنلاین (با هماهنگی دانشگاه تورین) و گواهی حضور
 • COMPLIANCE کتابچه راهنمای کاربر
 • تصدیق COMPLIANCE
 • تصدیق بهداشت

1 گام

برای نقل قول با ما تماس بگیرید

2 گام

برای صدور گواهینامه اقدام کنید

3 گام

کارهای درست را انجام دهید